Doelstelling

De stichting heeft als doel het bevorderen van het schaken bij de jeugd, zowel in clubverband
als in het onderwijs. Geografisch richt de stichting zich op de provincies Drenthe, Friesland en Groningen.

Zij beoogt een brug te slaan tussen beginnende schaakspelers, scholen en schaakclubs. Daarbij wordt gestreefd naar het verbinden van top- en breedtesport.

De stichting hecht veel waarde aan duurzaamheid, door bij te dragen aan langlopende projecten die op blijvend draagvlak kunnen rekenen.

De Stichting ondersteunt en/of neemt initiatief bij:

  • Schaaktoernooien voor zowel de topjeugd als beginnende schakers
  • Organiseren van lezingen, conferenties en congressen
  • Publiceren en informeren over aan schaken gerelateerde zaken
  • Onderzoek naar het belang van schaken voor de ontwikkeling van het kind
  • Opleiden van kader en oprichten (school-)schaakclub
  • Overige activiteiten die staan voor bevorderen van het jeugdschaak