Info onderzoek

Worden kinderen slimmer van schaken?

In 2017 is in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen een schaak-onderzoek van start gegaan. Het onderzoek “Worden kinderen slimmer van schaken?” wordt landelijk uitgezet. Onderzocht wordt of schaken tijdens de kinderleeftijd (jeugdschaak) kinderen slimmer maakt. Dit doen wij door te onderzoeken of jeugdschaak de executieve functies en de schoolprestaties verbetert. 

Executieve functies zijn denkprocessen die nodig zijn voor doelgericht, efficiënt en sociaal aangepast gedrag. Het is bekend dat beter ontwikkelde executieve functies bijdragen aan hogere schoolprestaties. Ook is uit diverse kleine onderzoeken bekend dat jeugdschaak samengaat met hogere schoolprestaties en hogere intelligentie (Sala & Gobet, 2016). Er is nog maar weinig bekend over de rol van executieve functies hierin. Bovendien zijn de onderzoeken tot op heden vaak alleen uitgevoerd bij fervente schakers.

In dit onderzoek willen we deze verbanden in de volle breedte gaan onderzoeken; alle soorten schaakervaring van kinderen betrekken wij hierin; van helemaal geen ervaring tot ervaren schaker. Er wordt ook onderzocht of er een verband is in vormen van schaakles methoden en middelen.

Dus ook als uw kind NIET schaakt willen wij graag dat u meedoet. Verder wegen wij andere positieve en negatieve invloeden uit de omgeving mee in dit onderzoek.

 

Klik hier om de flyer voor ouders en scholen te lezen (en te downloaden).

Klik hier om het artikel in het Dagblad van het Noorden (25 april 2017) te lezen.