Missie & Visie

Missie

Jeugd Schaak Noord wil de bijdragen die het schaakspel kan leveren aan de ontwikkeling van het kind toegankelijk maken voor zoveel mogelijk kinderen in Noord-Nederland. Jeugd Schaak Noord is van mening dat het gaat om aspecten van de ontwikkeling die in de huidige maatschappij buitengewoon nuttig zijn, maar die in het traditionele onderwijs niet of aanmerkelijk minder aan bod komen.

Visie

Schaakactiviteiten stimuleren het ontwikkelen van allerlei cognitieve en meta-cognitieve vaardigheden. Belangrijke voorbeelden zijn:

  • concentreren op denktaken
  • visualiseren van mogelijkheden en gevolgen
  • trainen van korte en lange termijn geheugen
  • zelfstandig denken en zelfstandig oordelen
  • leren van genomen beslissingen

Om onze missie te realiseren geloven wij dat het nodig is om schaken veel breder te zien dan alleen als wedstrijdsport. Om een zo groot mogelijke groep kinderen de kans te bieden te profiteren van de positieve kanten van het schaken, dient er een breed pallet van spel- en opdrachtvormen te worden ingezet. Daarbij sluiten we aan bij actuele pedagogische en neurowetenschappelijke inzichten.