Schooldirectie

Wat kan schaakdenken betekenen voor de ontwikkeling van uw kinderen?

Over schaken wordt gedacht dat dit iets is voor kinderen die goed kunnen nadenken en dat zij heel slim zijn. Maar ieder kind kan leren schaken naar gelang de methoden en lesvorm die wordt ingezet. Wilt u weten hoe, kijk dan in de aangehechte flyer.

Vanuit de wetenschap is al bekend dat jeugdschaak samengaat met hogere schoolprestaties en hogere intelligentie. Maar hoe zit dit nou precies, door het executief functioneren van de leerlingen?

En kunnen uw leerlingen hierin verbeteren door kritische na te denken, problemen beter op te kunnen lossen en creatiever worden?

Wij vragen u om mee te doen met een grootschalig wetenschappelijk onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen over dit onderwerp. Dit onderzoek heet: “Wordt je van schaken slimmer?” Om voor deze studie genoeg gegevens te verzamelen benaderen we u als schooldirectie alsook de ouders van uw leerlingen.

Wat vragen wij aan u:

  • Wilt u dit onderzoek onder de ouders van uw school verspreiden d.m.v. door ons opgestelde mail en flyer?
  • Wilt u de online vragenlijst voor schooldirectie invullen. Dit neemt 5 tot 10 minuten tijd in beslag. 
  • Wilt u na toestemming van ouders een aantal schoolprestaties van leerlingen overhandigen.

 

 

In de bijlage staat een flyer met meer informatie. Als kinderen van uw school deelnemen zullen wij eenmalig contact opnemen om de schoolprestaties van deze kinderen op te vragen (na toestemming van de ouders/verzorgers). Deze gegevens zijn gemakkelijk uit ParnasSys over te nemen of eventueel anders in overleg. Uw school maakt bij deelname kans op het winnen van een schaakspellenpakket.

Wij hopen dat u meedoet, bij vragen of opmerkingen kunt u antwoorden op dit e-mail adres: schaakonderzoek@rug.nl

Klik hier om de flyer voor ouders en scholen te lezen (en te downloaden)