Vriend worden

Jeugd Schaak Noord wil alle kinderen in Noord-Nederland helpen met hun ontwikkeling door op een laagdrempelige manier denkspel en denksport aan te bieden. Wij zijn hiervoor op zoek naar een zo groot mogelijk draagvlak.

Daarom bieden we iedereen de gelegenheid een bijdrage te leveren. Met een donatie vanaf 25 euro word je onbeperkt 'Vriend van Jeugd Schaak Noord'. Onze Vrienden bieden wij:

  • De mogelijkheid opgenomen te worden in het Vriendenboek
  • Het ontvangen van de nieuwsbrief voor Vrienden, Partners en Sponsoren
  • Uitnodigingen voor evenementen en bijeenkomsten
  • Een bijzonder aandenken als bedankje

Wilt u Jeugd Schaak Noord op deze manier steunen?
Maak dan uw donatie over naar:

Stichting Jeugd Schaak Noord
NL81 RABO 0316 3038 60

Naast financiële steun zijn wij geholpen met uw ideeën, tips en inzet. Als u de stichting wilt helpen, neemt u dan contact met ons op.